מחירים וסוגי מנויים

חודשי

400

מנוי לחודש ימים

כלול במנוי


CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

280 

מנוי ל-12 חודשים

כלול במנוי

סדנת יסדות וחולצה במתנה
CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

בוקר שנתי

מנוי ל -6 חודשים

כלול במנוי


CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

חצי שנתי

330

שנתי

300

מנוי ל -12 חודשים

כלול במנוי

סדנת יסדות וחולצה במתנה
CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

500

10 אימונים, מוגבל בזמן

כלול במנוי


CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

כרטיסייה

60

כניסה לאימון בודד

כלול במנוי

סדנת יסדות וחולצה במתנה
CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

כניסה חד פעמי
Drop In

שנתי זוגי

280 

מנוי ל-12 חודשים, מחיר למשתתף

כלול במנוי

סדנת יסדות וחולצה במתנה
CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

190

מנוי ל-12 חודשים, מחיר למשתתף

כלול במנוי

סדנת יסדות וחולצה במתנה
CrossFit
Endurance
Strongman
Yogalates
weightLifting

icons8-weightlifting-64.png
icons8-heavy-100.png
icons8-crossfit-50.png
icons8-yoga-pose-64.png

אימון אישי

 • 400₪
   
  Valid for one month
 • 330₪
  Every month
  Valid for 6 months
 • 300₪
  Every month
  Valid for 12 months
 • 280₪
  Every month
   
 • 280₪
  Every month
  Valid for 12 months
 • 500₪
   
   
 • 60₪
   
   
 • 190₪