ראשון 25.9.22 שנה טובה לכולם


Condtioning :

EMOM 35Min

1) 2 Wall Walk (+1 Reps)

2) 4 Dual DB Squat Clean (+2)

3) 6 Burpees (+1)

4) 8 Toes To Bar (+2)

5) 45' Row/Bike

6) 45' Plank

7) Rest

*ADD Reps Every Round