ראשון 31.7.22


Strength :

EMOM 5

4-8 Strict HSPU


EMOM 5

6-10 Strict Chest To Bar


Conditioning :

5 Round

30 Russian Twist

20 Wall Ball

10 Cal Row