שישי 15.7.22


Strength :

5-4-3-2-1

Man Maker

Wall Walk

*Increase Weight Every Round


Conditioning :

Team Of 2

3 Round

400m Run (as a Team)

15 Synchro Bar-Facing Burpees

12 Synchro C2B

18 Hang Power Clean

12 S2OH