שלישי 16.8.22


Strength :

Gymnatsic

EMOM 12Min

1) 6-8 Strict Toes To Bar

2) 6-8 Strict Pull Ups

3) 8 Box Step Up (4/4)


Condtioning :

Heavy Metcon

10 Rounds

3 Deadlift

2 Wall Walk 1 Clean *Use Same BB (80/55kg)