שלישי 31.5.22

Strength :

5 Round

1 Power Clean

3 Hang Power Clean Below Knee

Conditioning :

accumulate 100 Wall Ball

Work 2min Rest 1min

5 Pull Ups

10 Burpees

Max Wall Ball


Cap = 7 Round (20min)